Hassing Filmproducties
Films met een verhaal!

Welkom op onze website

Hassing filmproducties is een jong, dynamisch en vernieuwend bedrijf, welke is gevestigd in Sappemeer. Onze firma maakt films voor bedrijven, onderwijsinstellingen en (semi)overheden in zowel binnen- als buitenland. Om tot een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat te komen hebben wij  een heldere werkwijze ontwikkeld. Deze kan worden toegepast op iedere filmproductie van groot tot klein. De opdrachtgever staat hierin centraal en wordt nauw betrokken bij het productieproces. Doel bij elke productie is om de essentie van de boodschap op een treffende wijze over te brengen. In de loop der jaren hebben we ons steeds verder ontwikkeld op het gebied van storytelling. Het verhalend vertellen van uw verhaal is de beste manier om uw doelgroep te bereiken. 

Met deze website hopen wij u enig inzicht te kunnen geven in wat er bij een filmproductie komt kijken en welke rol wij hierin kunnen spelen. Uiteraard komen we graag bij u langs om nader kennis te maken. 

Hassing Filmproducties heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties om film toe te passen in haar communicatie uitingen. Steeds vaker speelt film hierin een belangrijke rol. Op zich is dit niet zo verwonderlijk, omdat je hiermee alle sleutels in handen hebt om de boodschap op een treffende wijze over te brengen. Bij een filmproces kom je met diverse sporen in aanraking. Middels beeld, geluid, tekst, muziek en voice over is het dan ook zaak om efficiënt en effectief te communiceren.

Om tot een gedegen eindproduct te komen hebben wij hiervoor een heldere werkwijze ontwikkeld die gebaseerd is op het “concept-denken”. Hiermee wordt structuur aangebracht in projecten waar veel informatie bij elkaar komt en vormt dit het uitgangspunt voor de uitwerking en vormgeving van de film. Daarbij is het van belang dat de opdrachtgever, desgewenst in samenwerking met staf en medewerkers wordt betrokken bij dit proces. Hierdoor wordt optimale input verzorgd en is er van meet af aan een breed draagvlak.