Hassing Film- & Drone Producties
Films en Foto's vanuit een bijzonder perspectief!

Werkwijze

Algemeen
Hassing Film- & Drone Producties heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties om film toe te passen in haar communicatie uitingen. Steeds vaker speelt film hierin een belangrijke rol. Op zich is dit niet zo verwonderlijk, omdat je hiermee alle sleutels in handen hebt om de boodschap op een treffende wijze over te brengen. Bij een filmproces kom je met diverse sporen in aanraking. Middels beeld, geluid, tekst, muziek en voice over is het dan ook zaak om efficiënt en effectief te communiceren.

Om tot een gedegen eindproduct te komen hebben wij hiervoor een heldere werkwijze ontwikkeld die gebaseerd is op het “concept-denken”. Hiermee wordt structuur aangebracht in projecten waar veel informatie bij elkaar komt en vormt dit het uitgangspunt voor de uitwerking en vormgeving van de film.
Daarbij is het van belang dat de opdrachtgever, desgewenst in samenwerking met staf en medewerkers wordt betrokken bij dit proces. Hierdoor wordt optimale input verzorgd en is er van meet af aan een breed draagvlak.

Specifiek voor Droneopnames
Voor een opdrachtgever is het goed om te weten dat we voldoen aan de algemene regels voor de piloot vóór het vliegen. Zo is onze drone geregisterd bij de RDW en zijn we in het bezit van een EU vliegbewijs met extra vaardigheidsbewijs.

Onze werkwijze is als volgt:

Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, gaan we eerst onderzoeken of het mogelijk is om de foto of film te kunnen maken. Zo checken wij de locatie op zonering, obstakels, bebouwing, kritische infrastructuur, verkeer en mogelijke aanwezigheid van niet-betrokken personen. Dit doen we op de voorhanden zijnde zoneringskaart en eventueel met behulp van google street view. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om de locatie vooraf te bezoeken. Als het mogelijk is om de opname(s) uit te voeren, ontvangt u van ons een offerte.

Na akkoord op de offerte maken we een afspraak voor het maken van de opname(s). Het kan wenselijk zijn om deze in het weekend uit te voeren, omdat er dan minder personen op de betreffende locatie aanwezig zijn. Dit stemmen we in goed overleg af. Verder kan het wenselijk zijn om een vertrek- en landingsplek te realiseren, eventueel met afzetting. Ook zijn we altijd voorzien van de nodige PBM’s.

Tijdens de opnames werken we altijd met een waarnemer. Deze houdt de omgeving in de gaten op omgevingsfactoren en onvoorziene omstandigheden. Dit kan overigens ook iemand van de opdrachtgever zijn. Verder respecteren wij andermans privacy. Wij filmen bijvoorbeeld alleen mensen die toestemming hebben gegeven om gefilmd te worden.

Als de gewenste content is verzameld zullen we deze waar wenselijk nabewerken en vervolgens delen met de opdrachtgever. Desgewenst is het mogelijk om de opname(s) op te leveren in een film (met muziek, tekst en/of voice over) of te implementeren in een bestaande (bedrijfs)film.

Wilt u meer informatie of een prijsopgave, vul dan onderstaand formulier in.